پاپالپریت سینگ، همکار اصلی آمریتپال سینگ فراری دستگیر شد

در یک پیشرفت بزرگ، پلیس پنجاب، پاپالپریت سینگ، همکار اصلی او را دستگیر کرد. آمریتپال سینگ فراری  

پاپالپریت سینگ تحت نظارت NSA بازداشت شده است. وی در 6 پرونده جنایی تحت تعقیب بود.  

بازرس کل ستاد پلیس، دکتر سوخچین سینگ گیل گفت که همکار اصلی آمریتپال سینگ به نام پاپالپریت سینگ از منطقه کاتونانگال امریتسار دستگیر شد.  

سوخچین سینگ گیل، دفتر مرکزی IGP در یک کنفرانس مطبوعاتی  

*** 

تبلیغات

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google است سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

من با این شرایط موافق.