موارد جدید کووید در 24 ساعت گذشته در حال حاضر بیش از ده هزار نفر ثبت شده است

موارد جدید کووید در 24 ساعت گذشته در حال حاضر بیش از ده هزار نفر ثبت شده است  

موارد جدید ابتلا به کووید در 24 ساعت گذشته بیش از ده هزار نفر در سه روز گذشته ثبت شده است.   

هند در 10,753 ساعت گذشته 24 مورد جدید را ثبت کرد. میزان مثبت بودن روزانه 6.78 درصد بود 

***

تبلیغات

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید